Azeri Orthodontic Society
Kl II div. 1 aktivatörlerinin kraniofasiyal yapılar üzerine etkileri.
Yazan: Zaur Novruzov (Türk Ortodonti Dergisi 17(1): 148-158, 2004)

çap et    göndər

PROBLEMLER:
Ne yazık ki hala geçerlikte olan fonksiyonel aygıtlar üzerinde yapılan araştırma sonuçları bir takım mantıksal sorularla karşı karşıya kalmıştır (10). Bunları şöyle özetleyebiliriz.
1. Sefalometrik çalışmalarla ilgili problemler. Bazı araştırmalarda tedavi sonrası çene pozisyonlarında oluşan değişiklikleri değerlendirmek için SNA, SNB, ANB gibi açısal ölçümler kullanılmaktadır. Halbuki bu açısal ölçümler Nasion bölgesinde oluşan remodelling olaylarından ve keser eğimlerinden etkilenmektedirler. Bu da yanlış sonuçlara neden olabilir. Kondiler büyümeyi değerlendirmek için bazen de çakıştırmalar kullanılmaktadır. Burda da zayıf nokta filmlerde anatomik yapıların karanlık görünmesi veya cift kondil görünmesi gibi problemlerdir.
2. İstatistiksel problemler.
3. Mandibuler uzunluk ölçümleri. Mandibuler uzunluğu ölçmek için kullanılan noktaların sefalometrik filmlerde belirlenmesi zorluk çıkarmaktadır. Bu problemi çözmek için bazı araştırmacılar mandibuler uzunluğu ölçmek için Ar. noktasını kullanıyorlar. Bu noktayı kullanmanın 2 sakıncası olduğu bildirilmiştir:
A. Ar. noktası ile mandibuler uzunluk artışı ve fonksiyonel kondiler yerdeğişme ayırtedilemez.
B. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalardan belli olmuştur ki, fonksiyonel aygıt tedavileri sonrası kondil genelde glenoid fossada anteriorda konumlanmaktadır. Bu mandibulanın tümüyle öne taşınması anlamına gelir, ve eğer mandibuler uzunluk Ar. noktasından ölçülürse bu boyutda ister istemez artış bulunacaktır. Çünkü Ar. noktasını belirlemekte kullandığımız kafa kaidesi alt sınırı öne ve yukarı doğru yönlenmiştir. Dolayısıyla ramus arka sınırı bu çizgi üzerinde öne sürüklendikce ramusun bu çizgiden üstte kalan parçası azalmakta altta kalan parçası ise artmaktadır. Dolayısıyla Ar-Pg veya Ar-Me boyutu artmaktadır.
4. Gruplar arası karşılaştırmada yaşanan sorunlar. Böyle karşılaştırmalarla yapılan araştırmalarda maloklüzyon düzelmesinde tedavi effekti bazen ferdi varyasyonlardan dolayı saklanmaktadır. Bazı araştırmalarda ise kontrol grubu olarak tedavi olmamış Kl II div.1 grup bulmak zor bazende imkansız olduğu için normal oklüzyona sahip kontrol grupla karşılaştırma yapılmaktadır. 
Kısacası karşılaştırma gruplarında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 
- Tedaviye başlama mevsimi,
- Mandibulayı öne alma miktarı,
- Toplam tedavi süresi,
- Günlük kullanım süresi,
- Kontrol aralığı,
- Cinsiyet,
- Yaş.
5. Histolojik çalışmalar ise başka bir problemdir. Bazı araştırmalarda büyüme hormonunun kondildeki kondroblast hücre aktivitesini artırdığı bulunmuştur. Dolayısıyla bu grup hormonların mandibuler büyüme artışında etkili olduğu düşünülmektedir. Bazı araştırmalarda TMJ dan histolojik preparatlar hazırlanarak yeni kemik oluşumu üzerinde durulmuştur. Fakat bu durumlarda 2 analitik problemle karşı karşıya kalınır:
A. Hem insanlarda hem de hayvanlarda TMJ in kafada
oriyentasyonu ferdi varyasyonlar göstermektedir ve arada hem
anatomik hem de fiziyolojik farklar vardır.
B. Dekalsifikasyon ve kalsifikasyon bölgelerin histolojik kalınlığı
aynı olabilir. Bu standartizasyon sağlamak için tüm tabakaların
ayrı ayrı ölçülüp karşılaştırılması gerekir.
6. Hasta kooperasyonu. Hareketli Fonksiyonel aygıtlarla yapılan tedavi sonuçları farklı olma nedenlerinden biride hasta kooperasyonun farklı olmasıdır.

SONUÇLAR:
Anlaşıldığı kadarıyla Kl II aktivatörlerinin iskelette oluşturduğu değişiklikleri belirlemek hiç de kolay değildir. Yazarların özellikle klinikte görülebilen mandibuler değişiklikler üzerine yoğunlaşması durumu daha da zorlaştırmaktadır. Özellikle glenoid fossa'nın relokasyonuyla ilgili literatür eksikliği farkedilmektedir.
Fakat bütün bu eksikliklere rağmen KL II div. I aktivatörlerinin maksilla, mandibula, dentoalveolar yapılar ve glenoid fossa üzerinde ortopedik etki yaptığını destekleyen bulgular mevcuttur.

KAYNAKLAR
Jean Y. Chen, Leslie A. Will, Richard Niederman. Analyzis of efficacy of functional appliances on mandibular growth. AJO&DO 2002;122:470-6
2. Joseph R. V. The European activator: Its basis and use. AJO 1973;63:561-581
3. L. Kussick.: Bone remodelling orthodontics by jaw repositioning and alveolar growth. 1987
4. Gregory J.King, Stephen D. Keeling, Richard A. Hocevar, Timothy T. Wheeler. The timing of treatment for Class II malocclusions in children: a literature review. Angl Orthod. 1989;60: no 2:87-96
5. M. Arat H. Iseri, E. Özdiler, F. Gürbüz. Zeitfaktor bei funktioneller Behandlung der skelettalen Klasse II. Inf. Kieferorthop.1988:3;363-76
6. Cenk D, Yaşar B. G.: Geç dönem Angle sınıf II bölüm 1 malokluzyonlu bireylerde fonksiyonel tedavinin degerlendirilmesi. Cumh Üniversitesi Dergisi.1999:2:2;64-70
7. Manav O. Sınıf II,Bl 1 malokluzyonların tedavisinde fonksiyonel aparey ve sınıf II elastik uygulamasının stomatognatik sisteme etkilerinin karşılaştırılması. Doktora tezi. Ankara-1999.
8. Samir E. Bishara, Robert R. Ziaja. Functional appliances: A review. AJO&DO 1989;95:250-8
9. DeVincenzo JP. Winn MW. Orthopedic and orthodontic effects resulting from the use of a functional appliance with different amounts of protrusive activation. AJO 1989;96:181-190
10. Donald G. Woodside. Do functional appliance have an orthopedic effect? AJO&DO 1998;113: 1:11-13
11. McNamara JA. Hinton RJ. Histologic analysis of temporomandibular joint adaptation to protruzive function in young adult rhesus monkeys. AJO 1982;82:288-298
12. Schadlbauer E.: Langzeitergebnisse nach Aktivatorbehandlung. Inf. Orthod und Kieferorthop. 1984:4(16);419-432
13. Pancherz H. A cephalometric analysis of skeletal and dental changes contributing to Class II correction in activator treatment. AJO 1984;85:125-34
14. E. Özdiler, O. Akçam. The effects of functional treatment on the sagittal position of the mandibular condyle. J.of Oral Science.2000:42;195-203
15. DeVincenzo JP. Changes in mandibular length before, during, and after successful orthopedic correction of Class II malocclusions, using a functional appliance. AJO-DO 1991;99:241-257
16. Basciftci F. A, Uysal T, Büyükerkmen A, Sarı Z. The effects of activator treatment on the craniofacial structures of Class II division 1 patients. EJO.2003:25;87-93
17. Vargervik K, Harvold EP. Response to activator treatment in Class II malocclusions. AJO 1985;88:242-51
18. Williams S, Melsen B. The interplay between sagittal and vertical growth factors An implant study of activator treatment. AJO 1982;81:327-32
19. A. B. Rabie, Lily Shum, Atinooch C. VEGF and bone formation in the glenoid fossa during forward mandibular positioning. AJO&DO 2002;122:202-9
20. E.P.Harvold, K. Vargervik. Morphogenetic response to activator treatment. AJO 1971;60:478-490
21. H. Pancherz. A cephalometric analysis of skeletal and dental changes contributing to Class II correction in activator treatment. AJO 1984;85:125-35
22. A. B. Rabie, T. T. She, Urban Hägg. Functional aplliance therapy accelerates and enhances condylar growth. AJO&DO 2003;123:40-8
23. Petroviç A, Stutzmann J, Oudet C, Gasson N.: Kontrolfaktoren des Kondylenwachstums. Fortschr. Kieferorthop.1974:35;347-364
24. C.L. Oudet, A.G. Petrovic. Tages-und jahres periodische Schwankungen der Reaktion des Kondylenknorpels bei der kieferorthopädischen Behandlung. Fortschr.Kieferorthop 1981;42:1-9
25. Birkebaek L, Melsen B, Terp S. A Laminographic Study of Alterations in the Temporomandibular Joint Following Activator Treatment. Eur J. Orthod 1984;6:257-266
26. Baumrind S, Korn EL, Molten R, West EE. Changes in facial dimensions associated with the use of forces to retract the maxilla. AJO 1981;80:17-30
27. Petroviç A, Gasson N, undOudet C.: Wirking der Übertriebenen Posturalen Vorschubstellung des Unterkiefers auf das Kondylenwachstum der normalen und der mit Wachstumshormon Behandelten Ratte. Fortschr.Kieferorthop. 1975;36:86-97

<<< Əvvəlki səhifə | səhifə 4 / 4


RSS feed